Susanne Graffmann

Advokat med møderet for Højesteret

Susanne Graffmann

Susanne
Graffmann

Advokat med møderet for Højesteret

Susanne Graffmann

Jeg har mange års erfaring som dommerfuldmægtig og som konstitueret byrets- og landsdommer ved de danske domstole og som advokat med familie-, arve- og straffesager, samt retssager generelt.

Jeg arbejder på dansk og engelsk

Beskikket som advokat i 1990
Møderet for landsret i 2005
Møderet for Højesteret i 2011
Beneficeret ved Retten i Roskilde og Østre Landsret siden 2010
Autoriseret bobehandler ved Retten i Roskilde siden 2012

Specialer

Straffesager både som forsvarer og som bistandsadvokat

Familieret og fællesboskifteretKontakt

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS
Københavnsvej 69
4000 Roskilde

CVR 36 94 65 71

Tlf: 70 60 33 28
Mobil: 24 82 90 84

Advokat Susanne Graffmann, sg@graffmann-ravn.dk

Advokatsekretær Karin Treschow, kt@graffmann-ravn.dk, tlf: 61 44 16 32

Advokatsekretær Lisbeth Larsen, ll@graffmann-ravn.dk, tlf: 61 44 28 48

CV for Susanne Graffmann

  • Selvstændig advokatvirksomhed som indehaver af Advokatfirmaet Susanne Graffmann, 2015 – nu

  • Partner i Advodan Køge, 2007-2015

  • Ansat advokat i Advodan Køge, 2003-2006

  • Dommerfuldmægtig ved danske byretter og konstitueret landsdommer ved Østre Landsret, 1990 -2003

  • Advokatfuldmægtig hos Norsker og Jacoby, 1987-1990

  • Fuldmægtig i Finansministeret (Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning)

  • Cand. Jur. Københavns Universitet, 1986

Virksomhedsoplysninger

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS er organiseret som anpartsselskab.

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS har klientbankkonto i Nordea.  

Advokaterne hos Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Alle advokater hos Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.  

Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.  

Advokaterne hos Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Susanne Graffmann ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.  

Advokatnævnet har også kompetence til at behandle adfærdsklager over advokater. 

Persondatapolitik