Susanne Ravn

Advokat med møderet for Højesteret

Susanne Ravn

Jeg har mange års erfaring som dommerfuldmægtig og som konstitueret landsdommer ved de danske domstole og som advokat med familie-, arve- og straffesager, mediation samt retssager generelt.

Jeg arbejder på dansk, engelsk og spansk.

Beskæftiget som advokat siden 2007
Møderet for landsret i 2011
Møderet for højesteret i 2016
Retsmægler ved Retten i Roskilde og Østre Landsret siden 2008
Beneficeret ved Retten i Roskilde og Østre Landsret siden 2015

Specialer

Straffesager både som forsvarer og som bistandsadvokat

Familieret

Retsmægling og mediation

Kontakt

Advokatfirmaet Susanne Ravn

Københavnsvej 69
4000 Roskilde

CVR 31 14 18 34

Tlf: 70 60 33 29
Mobil: 61 10 10 97

Advokat Susanne Ravn, sr@graffmann-ravn.dk

CV for Susanne Ravn

  • Selvstændig advokatvirksomhed som indehaver af Advokatfirmaet Susanne Ravn, 2008 – nu
  • Masteruddannelse i konfliktmægling Københavns Universitet, 2006-2008
  • Dommerfuldmægtig ved danske byretter og konstitueret landsdommer ved Østre Landsret, 2004 – 2007
  • Ansat af Udenrigsministeriet som projektkoordinator i Legal Reform Project i Vietnam med kapacitetsopbygning indenfor domstolene, anklagemyndigheden og nationalforsamlingen, 2001 – 2004
  • Dommerfuldmægtig ved danske byretter, 1994 – 2001
  • Bosat i Sydamerika. Herunder ansættelse på den danske ambassade og på en regional FN-organisation, 1991 – 1994
  • Fuldmægtig i Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet) og herunder juridisk sekretær for Adoptionsnævnet, 1988 – 1991
  • Cand. Jur. Københavns Universitet, 1988

Virksomhedsoplysninger

Advokatfirmaet Susanne Ravn er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.  

Advokatfirmaet Susanne Ravn har klientbankkonto i Danske Bank.  

Advokaterne hos Advokatfirmaet Susanne Ravn er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Alle advokater hos Advokatfirmaet Susanne Ravn er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Susanne Ravn uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.  

Advokatfirmaet Susanne Ravn anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.  

Advokaterne hos Advokatfirmaet Susanne Ravn er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Susanne Ravn, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.  

Advokatnævnet har også kompetence til at behandle adfærdsklager over advokater. 

Persondatapolitik